ZIELARZ FITOTERAPEUTA W WARSZAWIE - KOD ZAWODU 323012
KURS ZAWODOWY  18-20.09.2020 - 17.10.2021 - 320 GODZIN !!!
KOCHAM ZIOŁA - PISMO PASJONATÓW ZIÓŁ
NOWA SERIA WYDAWNICZA OD ZIELARZY DLA ZIELARZY
WWW.kochamziola.pl

KOCHAM ZIOŁA - PISMO PASJONATÓW ZIÓŁ

KOCHAM ZIOŁA - PISMO PASJONATÓW ZIÓŁ

NOWA SERIA WYDAWNICZA OD ZIELARZY DLA ZIELARZY
WWW.kochamziola.pl
KOCHAM ZIOŁA - PISMO STWORZONE PRZEZ ZIELARZY DLA ZIELARZY
Już od 15 lat Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych stara się zmienić świat na zdrowszy
i przyjaźniejszy naturze - prowadzimy i współtworzymy wiele kursów, szkoleń, warsztatów i konferencji.

Od pewnego czasu brakowało nam czegoś, co pozwoliłoby spiąć ten ogrom wiedzy Wam przekazywanej oraz umożliwiło dotarcie do niej szerszemu gronu zainteresowanych. Mam zaszczyt ogłosić, iż przygotowaliśmy serię wydawniczą  „Kocham Zioła”.

Będzie to pismo inne niż wszystkie. Świat wkracza w erę cyfrową, dlatego zdecydowaliśmy się poza formą drukowaną, postawić także na formę elektroniczną. To pozwoli nam na zachowanie dużej objętości przy wyjątkowo konkurencyjnej cenie. Kocham Zioła w wersji papierowej  spotkacie tam, gdzie swoje stoisko ma IZPiTN oraz w zaprzyjaźnionych sklepach zielarskich należących do grupy Herbaria.

Siłą naszego pisma są autorzy, którzy w dużej części są współpracownikami Instytutu Zielarstwa. To osoby o uznanej wiedzy, powszechnie szanowane i cenione, specjalizujące się w rozmaitych zagadnieniach związanych z zielarstwem i fitoterapią.

W kolejnych dniach będziemy przedstawiać skład redakcyjny. Już teraz mogę powiedzieć, że do Kocham Zioła artykuły nadeślą dr Ewa Kuchowicz, dr Kazimierz Kopczyński oraz Justyna Pargieła. Na czele dwumiesięcznika stanie nasz wykładowca mgr inż. Bartłomiej Byczkiewicz.

zamówienia i kontakt z redakcją:
redakcja@instytutzielarstwa.pl
www.kochamziola.pl

Redaktor Naczelny Bartłomiej Byczkiewicz
tel: 733 090 806


powrót