ZIELARZ FITOTERAPEUTA W WARSZAWIE - KOD ZAWODU 323012
KURS ZAWODOWY  18-20.09.2020 - 17.10.2021 - 320 GODZIN !!!
KOCHAM ZIOŁA - PISMO PASJONATÓW ZIÓŁ
NOWA SERIA WYDAWNICZA OD ZIELARZY DLA ZIELARZY
WWW.kochamziola.pl

Studia podyplomowe - Zielarstwo i Fitoterapia

Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych, we współpracy z Akademią Humanistyczno - Ekonomiczną  w Łodzi zaprasza na studia podyplomowe - Zielarstwo i Fitoterpia.


CEL STUDIÓW
Celem studiów podyplomowych Zielarstwo i fitoterapia jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy w zakresie zielarstwa i fitoterapii oraz uzyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie:

stosowania ziół w celach terapeutycznych i profilaktycznych,
samodzielnego doboru i wykorzystania ziół do celów zdrowotnych, kosmetycznych i spożywczych,  
fitoterapii i medycyny naturalnej
terapii naturalnych,
zdrowej żywności funkcjonalnej i suplementów diety,
towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego,
bezpiecznego stosowania ziół i preparatów zielarskich,
materiałoznawstwa medycznego,
apiterapii, aromaterapii i mykologii,
uwarunkowań prawnych dotyczących obrotu ziołami,
prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego.


Absolwenci kierunku oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymają świadectwo ukończenia kursu potwierdzającego nabycie uprawnień zawodowych do prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych.

Program studiów został opracowany i jest prowadzony we współpracy z Instytutem Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych.

ADRESACI
Na studia podyplomowe zielarstwo i fitoterapia zapraszamy osoby z wykształceniem wyższym (studia I lub II stopnia.)

Kierunek w szczególności dedykujemy:

pasjonatom zielarstwa,
zielarzom podnoszący kwalifikacje zawodowe,
lekarzom, kosmetologom, farmaceutom i technikom farmacji,
pielęgniarkom,
dietetykom,
pracownikom centrów SPA, uzdrowisk, ośrodków turystyki, odnowy biologicznej i rekreacji,
absolwentom zdrowia publicznego, osobom zajmującym się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia,
osobom planującym otworzyć sklepy ze zdrową żywnością, sklepy zielarsko-medyczne lub drogerie z artykułami zielarskimi i suplementami diety,
terapeutom chcącym podnieść swoje kwalifikacje w zakresie towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego,
pracownikom firm kosmetycznych; technologom i dystrybutorom suplementów diety, środków dietetycznych, żywności i kosmetyków,
osobom zainteresowanym tematyką zielarstwa i roślin leczniczych, terapii naturalnych.


W PROGRAMIE
W programie kierunku Zielarstwo i fitoterapia m.in.:

Farmakognozja – wprowadzenie
Farmakologia – podstawy
Fitofarmakologia w geriatrii
Materiałoznawstwo medyczne
Podstawy botaniki farmakologicznej – teoria i praktyka
Ekologia z medycyną leśną
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
Podstawy dietetyki i fizjologii żywienia
Żywność funkcjonalna, suplementy diety
Podstawy technologii postaci leków
Prawo farmaceutyczne
Prawo gospodarcze i handlowe
Apiterapia i produkty pszczele
Mykologia i grzyby lecznicze
Uprawa i hodowla roślin leczniczych – teoria i praktyka
Etyka zawodowa zielarza i fitoterapeuty
Terapie ziołowe i naturalne – przegląd receptur klasztornych
Podstawy chemii i interakcji lekowych
Bezpieczeństwo stosowania ziół i interakcje zielarskie
Biochemia wybranych substancji roślinnych
Zarys historii zielarstwa
Toksykologia i bezpieczeństwo żywności
Rośliny przyprawowe  i aromatyczne
Drzewa i krzewy lecznicze
Mieszanki roślinne – aromatyczne, herbaciane, przyprawowe – warsztaty
Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej – teoria i praktyka
Towaroznawstwo zielarskie
Diagnostyka i terapie naturalne – hirudoterapia i bańki lekarskie
Ziołolecznictwo bliskiego i dalekiego wschodu
Aromaterapia i olejki eteryczne
Rozpoznawanie i oznaczanie roślin w terenie – warsztaty i zajęcia terenowe
Fitoterapia w medycynie
Sklep zielarsko-medyczny – uwarunkowania prawne i praktyczne aspekty działalności
Przechowywanie i obrót produktami zielarskimi i wyrobami medycznymi
Marketing farmaceutyczny
Egzotyczne rośliny lecznicze
Seminarium dyplomowe


Ponadto, program kształcenia obejmuje blok zajęć praktycznych i terenowych, prowadzonych w:
Łódzkim Ogrodzie Botanicznym – m.in. Dział Roślin Leczniczych
Łódzkiej Palmiarni – z uwzględnieniem egzotycznych roślin leczniczych
wyspecjalizowanych gospodarstwach ogrodniczych oraz szkółkach roślin leczniczych i ziół
okolicznych lasach i łąkach


KORZYŚCI
Ukończenie kierunku studiów podyplomowych Zielarstwo i fitoterapia pozwala na:

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
Nabycie uprawnień zawodowych do prowadzenia i pracy w sklepie zielarsko-medycznym
Nabycie uprawnień do wydawania produktów leczniczych w sklepie zielarsko-medycznym
Poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu zielarstwa i terapii naturalnych
Zdobycie praktycznej wiedzy zielarskiej i ziołoleczniczej
Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy farmakognostycznej
Uzyskanie umiejętności i kompetencji do samodzielnego przygotowania receptur zielarskich
Uzyskanie unikatowej wiedzy w zakresie MYKOLOGIi I GRZYBÓW LECZNICZYCH oraz EGZOTYCZNYCH ROŚLIN LECZNICZYCH Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA

CZAS TRWANIA
3 semestry – 310 h kształcenia, w tym 65 h praktyk i zajęć terenowych

OPIEKUN MERYTORYCZNY
mgr Joanna Nestorowicz-Kiegiel – Dyrektor Naczelny Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych

KADRA
Partnerem merytorycznym kierunku Zielarstwo i fitoterapia jest Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych. Na zajęciach słuchacze spotkają się z wieloletnimi praktykami i specjalistami fitoterapii, wykładowcami uniwersyteckimi wydziałów farmacji, specjalistami Działu Roślin Leczniczych Ogrodu Botanicznego, oraz autorytetami w zakresie  zielarstwa i terapii naturalnych.

Wśród naszej kadry m.in.:

prof. Walentyna Burkowa
dr J. Szuszkiewicz
dr B. Skibska
dr N. Sendkowska-Wysocka
dr K. Kopczyński
dr J. Kiegiel
T. Kurzac
oraz wielu innych praktyków zielarstwa i fitoterapii.

WYMAGANE DOKUMENTY
podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
formularz zgłoszeniowy
kserokopia dowodu osobistego

ORGANIZACJA
Kierunek Zielarstwo i Fitoterapia to pierwsze w Polsce Studia podyplomowe w tym zakresie organizowane w formule łączącej naukę na platformie edukacyjnej i zajęcia bezpośrednie. Oznacza to, że część kształcenia organizowana będzie na Platformie Zdalnego Nauczania Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, a część programu podczas weekendowych zjazdów w siedzibie Uczelni.

Program kształcenia obejmuje:


Zjazdy weekendowe (soboty i niedziele) ŚREDNIO RAZ W MIESIĄCU
Pierwsze zajęcia planowane są od listopada 2020 r.


INFORMACJE DODATKOWE
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
ZAPISZ SIĘ! Zapraszamy